Výstavby rodinných domů

Výstavba bytového domu


Nový Jičí­n

Strojní­ omí­tka rodinného domu


Klimkovice

Výstavba RD


Proskovice

Výstavba RD


Ostrava - Nová Bělá

Výstavba RD


Ostrava-Hrabová

Základová deska


Trnávka

Základová deska


Ostrava-Hrabová

Vyzdívka obytného domu


Mladá Boleslav

Nová hladká omítka


Ostrava centrum